خانه برچسب ها دادگاه قاتل ستایش

برچسب: دادگاه قاتل ستایش

اعترافات تکان دهنده قاتل ستایش

اولین اعترافات قاتل «ستایش» دادستان عمومی و انقلاب ورامین با بیان اینکه روز گذشته آخرین دفاعیات قاتل ستایش اخذ شد به برخی از اعترافات تکان...

جدیدترین ها