خانه برچسب ها دارچین دارچین خواب

برچسب: دارچین دارچین خواب

دارچین – تعبیر خواب

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است. شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر...

جدیدترین ها