خانه برچسب ها داستان آموزنده “ملک جمشید و چهـل گیسو بانو”

برچسب: داستان آموزنده “ملک جمشید و چهـل گیسو بانو”

داستان آموزنده “ملک جمشید و چهـل گیسو بانو”

یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم یک پادشاهی بود که یک پسری داشت. پسر را گذاشت مکتب تا به سن هفده یا هجده...

جدیدترین ها