خانه برچسب ها داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

برچسب: داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

در روزگار قدیم ، جز چارپایان وسیله ای برای سفر کردن وجود نداشت و راه ها پر از خطر بود. مردم به صورت کاروان...

جدیدترین ها