خانه برچسب ها داستان ضرب المثل هاي ايراني

برچسب: داستان ضرب المثل هاي ايراني

داستان کوتاه و زیبای همنشین موسی(ع)

روزی حضرت موسی در خلوت خویش از خدایش سئوال می کند : آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد ؟ خطاب میرسد...

داستان ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است

مصداق بی کفایتی و تدبیر نادرست شخصی که در رأس آن امور است سرچشمه می گیردچرا که تا آب از سرچشمه گل آلود نباشد...

جدیدترین ها