خانه برچسب ها داستان نویسندگان معروف

برچسب: داستان نویسندگان معروف

جوجه عقاب:اثری از گابریل گارسیا مارکز

 کوه بلندی بود که لانه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت. یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و...

جدیدترین ها