خانه برچسب ها داستان های ضرب المثل

برچسب: داستان های ضرب المثل

ریشه ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

هنگامی که فردی دیر برسد و دیگر نتوان مثل قبل با توانائی و ثروت قبلی به وی کمک کرد از این ضرب المثل استفاده...

جدیدترین ها