خانه برچسب ها داستان های پر مغز

برچسب: داستان های پر مغز

حکایت جالب و خواندنی صوفی و خرش

حکایت صوفی و خرشروزی بود و روزگاری در زمانهای پیش یک صوفی سوار بر خرش به خانقاه رسید و از راهی دراز آمده و...

جدیدترین ها