خانه برچسب ها دام

برچسب: دام

دام – تعبیر خواب

دام در خواب گرفتاری ا ست. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری...

جدیدترین ها