خانه برچسب ها دیدن خواب رودخانه

برچسب: دیدن خواب رودخانه

رودخانه – تعبیر خواب

نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است...

جدیدترین ها