خانه برچسب ها دیدن خواب روده

برچسب: دیدن خواب روده

روده – تعبیر خواب

روده وبال است و گرفتاري و غمي است طولاني که به سهولت دست از سر بيننده خواب بر نمي دارد به خصوص اگر روده گشوده...

جدیدترین ها