خانه برچسب ها دیدن خواب ریش

برچسب: دیدن خواب ریش

ریش – تعبیر خواب

نوشته اند که خداي تعالي را فرشته اي است که تسبيح او اين است: سبحان من تزين الرجال باللحي و الناء بالذاوائب. روي هم...

جدیدترین ها