خانه برچسب ها دیدن خواب زنجبیل

برچسب: دیدن خواب زنجبیل

زنجبیل – تعبیر خواب

زنجبيل يکي از سس هاي تند غذايي است و در خواب تلخ کامي تعبير شده. يکي از معبران نوشته دليل بر مضرت و زيان...

جدیدترین ها