خانه برچسب ها دیدن خواب زندان

برچسب: دیدن خواب زندان

زندان – تعبیر خواب

اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف...

جدیدترین ها