خانه برچسب ها دیدن خواب زهر

برچسب: دیدن خواب زهر

زهر – تعبیر خواب

معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولي بهترين توجيه را از امام صادق عليه السلام روايت مي کنند که زهر در خواب _...

جدیدترین ها