خانه برچسب ها دیدن خواب زیتون

برچسب: دیدن خواب زیتون

زیتون – تعبیر خواب

ديدن روغن زيتون در خواب نيکو است ولي مشاهده خود زيتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زيتون در خواب ببينيد که...

جدیدترین ها