خانه برچسب ها دیدن خواب ساعت

برچسب: دیدن خواب ساعت

ساعت – تعبیر خواب

در روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب ديديد که ساعت هميشگي خويش...

جدیدترین ها