خانه برچسب ها دیدن خواب سبیل

برچسب: دیدن خواب سبیل

سبیل – تعبیر خواب

سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگر در خواب ببينيم که ريش داريم ولي سبيل...

جدیدترین ها