خانه برچسب ها دیدن خواب ستاره

برچسب: دیدن خواب ستاره

ستاره – تعبیر خواب

در جائي از همين کتاب نوشته که بر مبناي تئوري هاي فرويد درباره خواب، کساني که در نظر ما خيلي جاه و مقام دارند...

جدیدترین ها