خانه برچسب ها دیدن خواب سجاده

برچسب: دیدن خواب سجاده

سجاده – تعبیر خواب

ديدن سجاده در خواب نيکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته يا ايستاده باشيد. چنانچه در خواب...

جدیدترین ها