خانه برچسب ها دیدن خواب سفره

برچسب: دیدن خواب سفره

سفره – تعبیر خواب

سفره در خواب همان است که در بيداري يعني خوان گسترده اي است که در آن نعمت هاي بسيار نهاده اند. سفره نعمت است...

جدیدترین ها