خانه برچسب ها دیدن خواب سفر

برچسب: دیدن خواب سفر

سفر – تعبیر خواب

سفر در خواب دگرگوني و تبديل است در بيداري. چنانچه درخواب ببينيد سفر مي کنيد دگرگوني و تغييري در زندگي شما پديد مي آيد.اگر...

جدیدترین ها