خانه برچسب ها دیدن خواب سقف

برچسب: دیدن خواب سقف

سقف – تعبیر خواب

اگر در خواب ببينيد که زير سقفي مرتفع و محکم نشسته ايد خوب است زيرا خواب شما مي گويد که امنيت و فراغت مي...

جدیدترین ها