خانه برچسب ها دیدن خواب سماق

برچسب: دیدن خواب سماق

سماق – تعبیر خواب

سماق مکيدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نيز همين تعبير را دارد. اگر در خواب ببينيم که سماق مي خوريم در...

جدیدترین ها