خانه برچسب ها دیدن خواب سمنو

برچسب: دیدن خواب سمنو

سمنو – تعبیر خواب

سمنو شيره جوشانده جوانه گندم است. پختن سمنو اقدام به کار نيکي است که هم سود آن به بيننده خواب مي رسد و هم...

جدیدترین ها