خانه برچسب ها دیدن خواب سپر

برچسب: دیدن خواب سپر

سپر – تعبیر خواب

داشتن سپر در خواب خوب است و نشاني است از ايمني و فراغت و آسودگي خيال و نبودن دغدغه و تشويش. به هر حالتي...

جدیدترین ها