خانه برچسب ها دیدن خواب سکه

برچسب: دیدن خواب سکه

سکه – تعبیر خواب

ديدن سکه امروز در خواب نقشي از خواهش هاي نفساني و تجلي تمايالات کوچک و کم ارزش و کم تاثير زندگي است در خواب...

جدیدترین ها