خانه برچسب ها دیدن خواب سگ

برچسب: دیدن خواب سگ

سگ – تعبیر خواب

سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نيز عينا همين...

جدیدترین ها