خانه برچسب ها دیدن خواب شاخه

برچسب: دیدن خواب شاخه

شاخه – تعبیر خواب

اين تعبير براي زن و مرد يکسان است زيرا شاخه در خواب هاي ما اهل است و طبعا هم زن مي تواند صاحب اهل...

جدیدترین ها