خانه برچسب ها دیدن خواب شاخ

برچسب: دیدن خواب شاخ

شاخ – تعبیر خواب

شاخ در حيوانات هم وجه تميز نرينگي و مادگي است و هم وسيله دفاعي و کلا براي حيوانات است نه انسان و چنانچه انساني...

جدیدترین ها