خانه برچسب ها دیدن خواب شترمرغ

برچسب: دیدن خواب شترمرغ

شترمرغ – تعبیر خواب

معبران شتر مرغ را انسان بياباني تعبير و تعريف کرده اند. عقيده عموم معبران اين است که کساني که در شهر ها زندگي نمي کنند...

جدیدترین ها