خانه برچسب ها دیدن خواب شتر

برچسب: دیدن خواب شتر

شتر – تعبیر خواب

شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري و سرزمين هاي گرم....

جدیدترین ها