خانه برچسب ها دیدن خواب شراب

برچسب: دیدن خواب شراب

شراب – تعبیر خواب

اگر در خواب ببينيد که شراب مي نوشيد دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نيت يک ماده سکر آور مي خوريد ارتکاب گناه...

جدیدترین ها