خانه برچسب ها دیدن خواب شلغم

برچسب: دیدن خواب شلغم

شلغم – تعبیر خواب

ديدن شلغم در خواب چندان خوب نيست چه پخته باشد چه خام . شلغم را به عنوان غايت چيزهاي بد و دوست نداشتني و...

جدیدترین ها