خانه برچسب ها دیدن خواب شلوار

برچسب: دیدن خواب شلوار

شلوار – تعبیر خواب

شلوار با روابط جنسي مرد ارتباط مي يابد، حتي اگر اشاره به زن و همسر بيننده خواب باشد به هيچ وجه جنبه _ عاطفي...

جدیدترین ها