خانه برچسب ها دیدن خواب شمد

برچسب: دیدن خواب شمد

شمد – تعبیر خواب

تعبير شمد همان است که براي روتختي نوشتيم و اشاره اي است به زن و همسر بيننده خواب با اين تفاوت که با عفت...

جدیدترین ها