خانه برچسب ها دیدن خواب شمشاد

برچسب: دیدن خواب شمشاد

شمشاد – تعبیر خواب

شمشاد مردي است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقير و مستمند ولي هر چه دارد مي نماياند و پنهان نمي...

جدیدترین ها