خانه برچسب ها دیدن خواب شمشیر

برچسب: دیدن خواب شمشیر

شمشیر – تعبیر خواب

شمشير در خواب هاي ما معرف هيبت و قدرت است و برندگي و کارآئي را نيز به تيزي و قاطعيت شمشير تشبيه مي کنند....

جدیدترین ها