خانه برچسب ها دیدن خواب شمع

برچسب: دیدن خواب شمع

شمع – تعبیر خواب

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زني در خواب ببيند که شمعي...

جدیدترین ها