خانه برچسب ها دیدن خواب شپش

برچسب: دیدن خواب شپش

شپش – تعبیر خواب

شپش در خواب انساني است ضعيف، شپش عيال مرد است که نعمت او را مي خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلي...

جدیدترین ها