خانه برچسب ها دیدن خواب ظرف

برچسب: دیدن خواب ظرف

ظرف – تعبیر خواب

بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند…در...

جدیدترین ها