خانه برچسب ها دیدن خواب غبار

برچسب: دیدن خواب غبار

غبار – تعبیر خواب

غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا...

جدیدترین ها