خانه برچسب ها دیدن خواب غسل کردن

برچسب: دیدن خواب غسل کردن

غسل – تعبیر خواب

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و...

جدیدترین ها