خانه برچسب ها دیدن خواب غول

برچسب: دیدن خواب غول

غول – تعبیر خواب

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه...

جدیدترین ها