خانه برچسب ها دیدن خواب فرش

برچسب: دیدن خواب فرش

فرش – تعبیر خواب

معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي است که مي گسترانند و بر آن...

جدیدترین ها