خانه برچسب ها دیدن خواب قطار

برچسب: دیدن خواب قطار

قطار (ترن) – تعبیر خواب

قطار را در خواب اگر ببينيد که مي آيد خوب است و اگر برود خوب نيست و مفارقت و جدايي است. آمدن و رسيدن...

جدیدترین ها