خانه برچسب ها دیدن خواب لاله

برچسب: دیدن خواب لاله

لاله – تعبیر خواب

اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بیوقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود.اگر زنیدید لاله ببرید و به...

جدیدترین ها