خانه برچسب ها دیدن خواب لال شدن

برچسب: دیدن خواب لال شدن

لال شدن – تعبیر خواب

تعبیر خواب لال شدنلال شدن در خواب به معنای ضعف و ناقص شدن ایمان است. سست شدن در دینداری به تعبیر محمد بن سیرین...

جدیدترین ها