خانه برچسب ها دیدن خواب لخت بودن

برچسب: دیدن خواب لخت بودن

لخت بودن (برهنگی) – تعبیر خواب

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست...

محبوب ترین ها

جدیدترین ها