خانه برچسب ها دیدن خواب لنگیدن پا

برچسب: دیدن خواب لنگیدن پا

لنگیدن پا – تعبیر خواب

پا یکی از اندام‌های بدن است که به گفته تفسیرگران غربی نماد حرکت رو به جلو و پیشرفت است. دیدن هر گونه آسیب در...

جدیدترین ها